Bedrijfsgegevens

GTolkamp web

Eigenaar Gerard Tolkamp

Bedrijfsgegevens

fisherpaykelkoelkast.nl
Eigenaar: Gerard Tolkamp

Lage Heurnseweg19
7095 AL De Heurne

E-Mail: info@fischerpaykoelkast.nl

Telefoon :  0315 210700

Bedrijfsregister Bocholt : 05170048  Ambstgericht Bocholt

Btw-identificatienummer volgens § 27 a btw-wet: DE281364385

EORI NUmmer: DE 478428535236720

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens §10 lid 3 MDStV: GerardTolkamp

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u hier kunt vinden https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Wij zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Bankrekening:

Volksbank Bocholt 241 892 900

(BLZ 42860003)

IBAN DE 49428600030241892900

BIC GENODEM1BOH

Belastingkantoor: Voor consumenten (§ 13 BGB) is een bestelling van fisherpaykelkoelkast.nl niet mogelijk,omdat fisherpaykelkoelkast.nl een puur B2B (Business to Business) portaal is voor ondernemers / zakelijke klanten in de zin  van § 14 BGB !  Er is geen recht op retour of omruiling.  Voor  vragen, klachten en klachten kunt u onze klantenservice bereiken  op werkdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur op het telefoonnummer  0315 210700 ,  alsmede per e-mail. Voor vragen kunt u ook gebruik maken van het contactformulier.

  1. Inhoud van het online aanbod:

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die verwijzen naar materiële of immateriële aard veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn in het algemeen uitgesloten, tenzij er aanwijzingen zijn van opzettelijke of grove nalatigheid van de auteur. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud en vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent te staken.

  1. Referenties en links:

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe internetpagina’s (“links”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden in het geval dat de auteur kennis heeft van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk voor hem zou zijn om het gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de link de bijbehorende gelinkte pagina’s vrij waren van illegale inhoud. De auteur heeft geen enkele invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die zijn gewijzigd nadat de link was ingesteld. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen die zijn ingesteld in het eigen internetaanbod van de auteur, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die door de auteur zijn ingesteld. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van dergelijke gepresenteerde informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen aansprakelijk, niet degene die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst.

  1. Auteursrechten en etiketteringsrechten:

De auteur spant zich in om de auteursrechten van de afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt, te observeren, om afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die door hemzelf zijn gemaakt te gebruiken of om licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken. Alle merken en handelsmerken die in het internetaanbod worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het respectievelijk geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaren. De enkele vermelding leidt niet tot de conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden! Het auteursrecht op gepubliceerde objecten die door de auteur zelf zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Elke duplicatie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

  1. Gegevensbescherming

Indien er de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren in het internetaanbod, vindt de openbaarmaking van deze gegevens door de gebruiker plaats op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook toegestaan zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem.

  1. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer:

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina is verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet langer of niet volledig overeenkomen met de toepasselijke rechtssituatie, blijven de overige delen van het document inhoudelijk en geldig onaangetast.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google kan deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google koppelt uw IP-adres in geen geval aan andere gegevens van de Google-services. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; we willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden die hierboven zijn uiteengezet. Meer informatie over de technologie die Google gebruikt, vindt u onder www.google.com/analytics.