Privacy en gegevensbescherming

PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

Uw persoonsgegevens

 

Privacybeleid

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:
Gerard Tolkamp, Lage Heurnseweg 19, 7095 AL De Heurne.

tel. 0315-700210    info@fisherpaykelkoelkast.nl

Bedankt voor uw interesse in onze online shop.

De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.

 1. Toegang tot gegevens en hosting
  U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt geopend, slaat de webserver alleen automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het gevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van ophalen, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat en het ophalen documenteert.
  Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. In overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG dient dit om onze legitieme belangen te beschermen in een correcte presentatie van ons aanbod, die prevaleren in het kader van een belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw paginabezoek verwijderd.

Hostingdiensten door een externe aanbieder
Een externe aanbieder levert ons voor de verwerking van de gevevens de diensten voor het
hosten en weergeven van de website. Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen bij
een correcte presentatie van ons aanbod, die prevaleren in het kader van een belangenafweging.           Alle gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van deze website of in de                   daartoe in de online shop verstrekte formulieren zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op
haar servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier uitgelegde kader.
Deze dienstverlener is gevestigd in een land van de Europese Unie of de Europese Economische
Ruimte.

 1. Gegevensverzameling en gebruik voor contractverwerking en contact
  We verzamelen persoonsgegevens als u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben voor de uitvoering van het contract of voor de verwerking van uw als contactpersoon en u de bestelling of het contact niet zonder uw indicatie kunt verzenden. Welke gegevens worden verzameld, is te zien aan de respectieve invoerformulieren. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit.b AVG voor contractverwerking en verwerking van uw vragen. Als u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG door te besluiten een klantaccount te openen, zullen we uw gegevens gebruiken om een klantaccount te openen. Na voltooiing van het contract of verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en verwijderd na het verstrijken van de fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de onderstaande contactoptie of via een functie die hiervoor in het klantaccount is voorzien.
 1. Gegevensoverdracht
  Voor de uitvoering van de overeenkomst conform art. 6 lid 1 zin 1 lit.b AVG geven wij uw gegevens door aan de vervoersmaatschappij  in opdracht van de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u selecteert in het bestelproces, geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling die met de betaling is aangesteld en, indien van toepassing, betalingsdienstaanbieders in opdracht van ons of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder voor de verwerking van betalingen. In sommige gevallen verzamelen de geselecteerde betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf als u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u tijdens het bestelproces inloggen bij de betalingsdienstaanbieder met uw toegangsgegevens. In dit verband is de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing.
  Hetzelfde geldt voor  de overdracht van gegevens aan onze fabrikanten of groothandelaren, in gevallen, waarin ze de verzending voor ons  overnemen  (dropshipment).

  Gegevensoverdracht aan vervoersbedrijf.
  Als u ons hiervoor tijdens of na uw  bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, zullen wij op basis hiervan uw toestemming geven in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit.aAVG E-mailadres en  telefoonnummer van de geselecteerde vervoersbedrijf, zodat zij  vóór levering contact met u kunnen opnemen, met het oog op leveringsaankondiging of coördinatie daarvan.

  De toestemming  kan te allen tijde worden ingetrokken door  een bericht te sturen naar  de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar het vervoerbedijf op het onderstaande contactadres.   Na intrekking zullen wij de door u  voor dit doel verstrekte  gegevens verwijderen,  tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij een gegevensgebruik  voorbehouden, wat wettelijk is toegestaan en waarover  wij  u in deze verklaring informeren.

  Mainfreight s’-Heerenberg
  Industriestraat 2
  7041 GD ‘s-Heerenberg

  4. E-mailnieuwsbrief en postreclame, e-mailreclame met registratie voor de nieuwsbrief.
  Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, gebruiken wij de gegevens die hiervoor nodig zijn of afzonderlijk door u worden verstrekt om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG.U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief en dit kan door een bericht te sturen naar de onderstaande contactoptie of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

  E-mailreclame zonder registratie voor de nieuwsbrief en uw recht om bezwaar te maken. Als wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een goed of dienst en u hier geen bezwaar tegen heeft gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten, zoals reeds gekocht, uit ons assortiment per e-mail op basis van § 7 lid 3 UWG. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen in een reclamebenadering van onze klanten, die voorafgaan aan een belangenafweging. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de onderstaande contactoptie of via een link die voor dit doel in de reclame-e-mail wordt verstrekt, zonder andere kosten te maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

  Postreclame en uw recht om bezwaar te maken.
  Daarnaast behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres te gebruiken voor onze eigen reclamedoeleinden, bv. om interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post te verzenden. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, in een reclamebenadering van onze klanten in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG.

  1. Gebruik van gegevens voor betalingsverwerking, aankoop, kopen
   Wanneer u de betaalmethode “afbetalingsaankoop” selecteert en de nodige toestemming voor gegevensbescherming verleent in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG, worden persoonsgegevens (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres, geslacht) gecombineerd met gegevens die nodig zijn voor transactieverwerking (artikel, factuurbedrag, vervaldatums, totaalbedrag, factuurnummer, belastingen, valuta, besteldatum en besteltijdstip) met het oog op de verwerking van deze betaalmethode aan onze partner PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Om de identiteit of kredietwaardigheid van de klant te verifiëren, voert onze partner vragen en informatie uit over openbaar toegankelijke databases en kredietreferentiebureaus. De aanbieders van wie informatie en, indien van toepassing, kredietwaardigheidsinformatie worden verkregen op basis van wiskundig-statistische procedures, evenals verdere details over de verwerking van uw gegevens na verzending aan onze partner PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., zijn te vinden in haar privacybeleid, dat u hier kunt vinden: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE. De informatie ontvangen over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsverzuim onze partner gebruikt PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. voor een evenwichtige beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U heeft de mogelijkheid om uw standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten door contact op te nemen met onze partner PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. De toestemming voor de overdracht van gegevens die tijdens het bestelproces met toestemming zijn gedaan, kan te allen tijde, zelfs zonder opgeeft redenen, met ingang van de toekomst worden ingetrokken.
  1. Integratie van de Trusted Shops Trustbadge. De Trusted Shops Trustbadge is geïntegreerd op deze website om ons Trusted Shops-keurmerk en de eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven en om de Trusted Shops-producten na een bestelling aan kopers aan te bieden.

  Dit dient om onze legitieme belangen in optimale marketing te beschermen, die prevaleren in de context van een belangenafweging door veilige inkoop mogelijk te maken in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen. De Trustbadge wordt geleverd als onderdeel van de orderverwerking door een CDN-provider (Content Delivery Network). Trusted Shops GmbH maakt ook gebruik van serviceproviders uit de VS. Er is een adequaat niveau van gegevensbescherming gewaarborgd. Meer informatie over de gegevensbescherming van Trusted Shops GmbH vindt u hier.

  Wanneer de Trustbadge wordt aangeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat ook uw IP-adres, datum en tijd van ophalen, hoeveelheid overgedragen gegevens en de verzoekende provider (toegangsgegevens) bevat en het ophalen documenteert. Individuele toegangsgegevens worden opgeslagen in een beveiligingsdatabase voor de analyse van beveiligingsafwijkingen. De logboekbestanden worden uiterlijk 90 dagen na het maken automatisch verwijderd.

  Verdere persoonsgegevens worden overgedragen aan Trusted Shops GmbH als u besluit trusted shops-producten te gebruiken na het voltooien van een bestelling of zich al hebt geregistreerd voor gebruik. De contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops is van toepassing. Hiervoor worden automatisch persoonsgegevens verzameld uit de bestelgegevens. Of u als koper al bent geregistreerd voor een productgebruik wordt automatisch gecontroleerd met behulp van een neutrale parameter, het e-mailadres dat is gehashed via de cryptologische eenrichtingsfunctie. Het e-mailadres wordt omgezet in deze hash-waarde, die niet kan worden gedecodeerd voor Trusted Shops, vóór verzending. Na controle op een overeenkomst wordt de parameter automatisch verwijderd.

  Dit is noodzakelijk voor de vervulling van de dwingende legitieme belangen van onze en Trusted Shops bij het bieden van kopersbescherming in verband met de specifieke bestelling en de transactionele taxatiediensten in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. Meer informatie, ook over het bezwaar, is te vinden in het privacybeleid van Trusted Shops dat hierboven is gekoppeld en in het Trustbadge.

  1. Cookies en webanalyse
   Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, geschikte producten weer te geven of marktonderzoek te doen, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). De duur van de opslag vindt u in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel beslist over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn voor de betreffende browsers te vinden onder de volgende links:Internet Explorer™: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookiesSafari™: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14Chrome™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=enFirefox™ https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnenOpera™ : https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

  Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

  Als onderdeel van de toepassing van Google Analytics (zie hieronder) maakt deze website ook gebruik van de zogenaamde DoubleClick-cookie, waarmee uw browser kan worden herkend wanneer u andere websites bezoekt. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, in een optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. De door de cookie automatisch gegenereerde informatie over het bezoek aan deze website wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt ingekort door ip-anonimisering op deze website te activeren voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

  Google gebruikt deze informatie om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, in een optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google DoubleClick door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd. Google Double Click is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf geregistreerd en geëxploiteerd naar Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Voor zover informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen door de servers van Google in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel   certificaat kunt u hier bekijken. Voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield wordt een adequaat niveau van gegevensbescherming bepaald op basis van de overeenkomsten tussen de VS en de Europese Commissie en Zwitserland.

  U kunt de DoubleClick cookie deactiveren via deze link.  Daarnaast kunt u contact opnemen met de Digital Advertising Alliance om meer te weten te komen over het instellen van cookies en hiervoor instellingen te maken. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel beslist over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Het niet accepteren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

  Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics voor website-analyse. De webanalysedienst is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap die naar Iers recht is geregistreerd en geëxploiteerd en haar statutaire zetel heeft in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door ip-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres ingekort voordat het wordt verzonden binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google Analytics door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

  Voor zover informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen door de servers van Google in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel  certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

  U kunt voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

  Als alternatief voor de browserplug-in kunt u op deze link klikken om te voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens op deze website verzamelt. Op uw apparaat wordt een opt-out cookie opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

  1. Online MarketingGoogle Ads RemarketingThrout Google Ads.
   Wij adverteren deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Hiervoor wordt de zogenaamde remarketingcookie door Google ingesteld wanneer u onze website bezoekt, waardoor automatisch op interesses gebaseerde advertenties mogelijk worden gemaakt door middel van een pseudoniem CookieID en op basis van de pagina’s die u bezoekt. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, in een optimale marketing van onze website in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. Na het einde van het doel en het einde van het gebruik van Google Ads Remarketing door ons, worden de in dit verband verzamelde gegevens verwijderd.

  Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u ermee hebt ingestemd dat Google uw web- en app-browsegeschiedenis koppelt aan uw Google-account en die informatie van uw Google-account wordt gebruikt om advertenties die u op internet ziet, te personaliseren. In dit geval, als u tijdens uw bezoek aan onze website bent ingelogd bij Google, gebruikt Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens om doelgroeplijsten te maken en te definiëren voor remarketing op verschillende apparaten. Hiervoor worden uw persoonsgegevens door Google tijdelijk gekoppeld aan Google Analytics gegevens om doelgroepen te vormen.

  Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap geregistreerd en geëxploiteerd naar Iers recht met maatschappelijke zetel te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de). Voor zover informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen door de servers van Google in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel   certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

  U kunt de remarketingcookie deactiveren via deze link.  Daarnaast kunt u contact opnemen met de Digital Advertising Alliance om meer te weten te komen over het instellen van cookies en hiervoor instellingen te maken.

  Live chattool ZendeskAls u de livechattool gebruikt om contact met ons op te nemen, worden de gegevens die u daar vrijwillig invoert (naam, e-mailadres, bericht) door ons verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter 1 lit.b AVG met het oog op het beantwoorden van het verzoek in het kader van contractverwerking. Bovendien dient het gebruik van deze tool om onze legitieme belangen te beschermen bij effectieve en verbeterde klantcommunicatie in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG, die prevaleren in het kader van een belangenafweging. De gegevens worden dan verwijderd. Als onderdeel van de verwerking namens ons biedt de externe provider Zendesk, Inc. ons de diensten om de livechattool te leveren. Alle gegevens die worden verzameld in het kader van het gebruik van de chattool worden verwerkt op de servers. Zendesk, Inc. is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Een actueel   certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield.

  Google reCAPTCHA
  Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en spam gebruiken wij de Google reCAPTCHA-service in het kader van sommige formulieren op deze website. Google reCAPTCHA is een aanbod van Google Ireland Limited, een vennootschap geregistreerd en geëxploiteerd naar Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Door een handmatige invoer te controleren, voorkomt deze service dat geautomatiseerde software (zogenaamde bots) misbruikactiviteiten op de website uitvoert. In overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG dient dit om onze legitieme belangen te beschermen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, in de bescherming van onze website tegen misbruik en in een probleemloze presentatie van onze online aanwezigheid.Google reCAPTCHA gebruikt methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken door middel van een code die is geïntegreerd in de website, een zogenaamd JavaScript, als onderdeel van de beoordeling,  zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Daarnaast worden andere cookies die door Google-services in uw browser worden opgeslagen, geëvalueerd door Google reCAPTCHA. Het lezen of opslaan van persoonsgegevens uit de invoervelden van het betreffende formulier vindt niet plaats. Voor zover informatie wordt overgebracht naar en opgeslagen door de servers van Google in de VS, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield.

  Een actueel  certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft deze laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield. U kunt het verzamelen van de door JavaScript of de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van JavaScripts of het plaatsen van cookies in uw browserinstellingen te voorkomen. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website voor uw gebruik kan beperken. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u hier.

  1. Plug-ins voor sociale media
   Voor het gebruik van sociale plug-ins van Facebook, Google, Instagram op onze website worden zogenaamde sociale plug-ins (“plug-ins”) van sociale netwerken gebruikt. Wanneer u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook, Google, Twitter of Instagram. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende provider rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door de plug-ins te integreren, ontvangen de providers de informatie dat uw browser de overeenkomstige pagina van onze website heeft geopend, zelfs als u geen profiel hebt of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks vanuit uw browser naar een server van de betreffende provider (mogelijk naar de VS) verzonden en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op een van de diensten, kunnen de providers uw bezoek aan onze website rechtstreeks toewijzen aan uw profiel in het betreffende sociale netwerk. Als u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld door op de knop “Vind ik leuk” of “Delen” te drukken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een server van de provider verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook gepubliceerd op het sociale netwerk en daar weergegeven aan uw contacten. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, in een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers, evenals een contactoptie en uw rechten in dit verband en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van de providers.

   https://www.facebook.com/policy.phphttps://developers.google.com/+/web/buttons-policyhttps://help.instagram.com/155833707900388

  Als u niet wilt dat de sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens rechtstreeks koppelen aan uw profiel in de betreffende service, moet u zich afmelden bij de bijbehorende service voordat u onze website bezoekt. U kunt ook volledig voorkomen dat de plug-ins worden geladen met add-ons voor uw browser, bv. met de scriptblokkering “NoScript” (https://noscript.net/).

  Youtube Video Plugins
  Op deze website is content van externe providers geïntegreerd. Deze inhoud wordt geleverd door Google (“Provider”). YouTube is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf geregistreerd en geëxploiteerd naar Iers recht met maatschappelijke zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (www.google.de).

  Voor video’s van Youtube die op onze site zijn geïntegreerd, is de uitgebreide instelling voor gegevensbescherming geactiveerd. Dit betekent dat er geen informatie van websitebezoekers wordt verzameld en opgeslagen op Youtube, tenzij ze de video afspelen. De integratie van de video’s dient om onze legitieme belangen, die prevaleren in de context van een belangenafweging, te beschermen in een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers, evenals uw rechten in dit verband en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van Google
  https://policies.google.com/privacy.

  Vimeo Video Plugins
  Op deze website is inhoud van derden geïntegreerd. Deze inhoud wordt geleverd door Vimeo LLC (“Provider”). De integratie van Videso dient om onze legitieme belangen te beschermen bij de optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG, die prevaleren in het kader van een belangenafweging. Vimeo wordt beheerd door Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA (“Vimeo”). Voor video’s van Vimeo die op onze site zijn geïntegreerd, wordt de trackingtool Google Analytics automatisch geïntegreerd. We hebben geen invloed op de instellingen van de tracking en de analyseresultaten die hier worden verzameld en kunnen ze niet bekijken. Bovendien worden webbakens ingesteld voor websitebezoekers door Vimeo-video’s in te sluiten.

  Om het plaatsen van Google Analytics tracking cookies te voorkomen, kunt u de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; we willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
  Als alternatief voor de browserplug-in kunt u op deze link klikken,  om de verzameling door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Op uw apparaat wordt een opt-out cookie opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy zijn te vinden in het privacybeleid van
  Vimeo

  Onze online aanwezigheid op Facebook, Google, Instagram, Pinterest, Xing, LinkedIn
  Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient voor een betere, actieve communicatie met onze klanten en geïnteresseerden. We bieden informatie over onze producten en lopende speciale promoties. Wanneer u onze online aanwezigheid op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Op basis van deze gegevens worden zogenaamde gebruikersprofielen gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de platforms weer te geven die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Voor dit doel worden cookies meestal op uw apparaat gebruikt. Deze cookies slaan bezoekersgedrag en de interesses van gebruikers op. In overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f. AVG dient dit om onze legitieme belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, te beschermen in een geoptimaliseerde presentatie van ons aanbod en effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden. Als u door de respectieve exploitanten van sociale mediaplatforms om toestemming (toestemming) voor de gegevensverwerking wordt gevraagd, bv. met behulp van een selectievakje, is de wettelijke basis voor de gegevensverwerking art. 6 lid 1 lit. a AVG. Voor zover de bovengenoemde sociale mediaplatforms hun hoofdkantoor in de VS hebben, geldt het volgende: Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie genomen. Dit gaat terug naar het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat
    voor het betreffende bedrijf kunt u hier bekijken. De gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de providers op hun pagina’s, evenals een contactoptie en uw rechten in dit verband en het instellen van opties voor de bescherming van uw privacy, in het bijzonder de mogelijkheden van bezwaar (opt-out), vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van de hieronder gekoppelde providers. Mocht u hier nog hulp bij nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

  De gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met art. 26 AVG, die u hier kunt bekijken:
  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

  Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy
  Instagram:
  https://help.instagram.com/519522125107875
  Pinterest:
  https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
  LinkedIn:
  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
  Xing:
  https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

  Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out):Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads
  Google/ YouTube:  https://adssettings.google.com/authenticated
  Instagram:  https://help.instagram.com/519522125107875
  Pinterest:  https://www.pinterest.de/?next=/settings/
  LinkedIn:  https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out
  Xing:  https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/welche-rechte-koennen-sie-geltend-machen/widerspruchsrecht

  1. Verzenden van evaluatieherinneringen per e-mail
   Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven tijdens of na uw bestelling in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG, zullen wij uw e-mailadres gebruiken als herinnering om een evaluatie van uw bestelling in te dienen via het door ons gebruikte evaluatiesysteem.Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

  Evaluatieherinnering door Trusted ShopsAls u ons tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, letter a AVG, sturen wij uw e-mailadres naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat het u een beoordelingsherinnering per e-mail stuurt.

  Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de onderstaande contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.

  1. Contactmogelijkheden en uw rechten.
   Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
  • in overeenstemming met artikel 15 AVG, het recht om informatie op te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt voor zover daar gespecificeerd;
  • in overeenstemming met artikel 16 AVG, het recht om de onmiddellijke correctie van onjuiste of voltooiing van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen;
  • in overeenstemming met artikel 17 AVG, het recht om te verzoeken om verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking – noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;- voor de vervulling van een wettelijke verplichting;- om redenen van algemeen belang of- voor de instelling, uitoefening of onderfensie van rechtsvorderingen;
  • op grond van artikel 18 AVG, het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen voor zover – de juistheid van de gegevens door u wordt betwist;- de verwerking onwettig is, maar u de verwijdering ervan afwijst;- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of – u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
  • in overeenstemming met artikel 20 AVG, het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen;
  • in overeenstemming met artikel 77 AVG, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats of werkplek of ons hoofdkantoor.

  Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals intrekking van verleende toestemming of bezwaar tegen een specifiek gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via de contactgegevens in onze imprint.

  Recht van bezwaarAls wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven uiteengezet om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking met ingang van de toekomst. Als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden, kunt u dit recht op elk gewenst moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden wordt uitgevoerd, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

  Na uitoefening van uw recht van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

  Dit geldt niet als de verwerking wordt uitgevoerd voor direct marketingdoeleinden. Dan verwerken wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel.

  ********************************************************************